Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 93/2019 z 19 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
27.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 92/2019 z 19 grudnia 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
27.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 91/2019 z 18 grudnia 2019 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
złożonych ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu
pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie
dotacji z budżetu miasta Jasła na 2020 r.
19.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 90/2019 z 11 grudnia 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
13.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 89/2019 z 11 grudnia 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
13.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 88/2019 z 5 grudnia 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
12.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 87/2019 z 4 grudnia 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
12.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 86/2019 z 4 grudnia 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
12.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 85/2019 z 21 listopada 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
21.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 84/2019 z 12 listopada 2019 r.
w sprawie: powołania Zespołu Kontrolnego ds. przeprowadzenia
kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta w Jaśle w sprawie
realizacji zadania dotyczącego transportu i opieki w czasie
przewozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do
szkół i z powrotem.
13.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się